Linser och beredskapspåse.

< >


Livsmedelskedjan ska stärkas genom nytt projekt

Kommunerna i Skaraborg är viktiga livsmedelsproducenter. Sett per capita är det Grästorps kommun som producerar mest livsmedel i hela landet. Nu startar Grästorp tillsammans med sex andra kommuner, däribland Skara, ett projekt tillsammans med Sveriges forskningsinstitut RISE. Syftet är att skapa nya affärsmodeller som ska verka för robusthet och cirkulära flöden i livsmedelsproduktionen.

Projektet går under namnet ROLIS, som betyder Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden.

- Vi har en mycket hög självförsörjningsgrad här i våra sju kommuner, vi producerar råvara högt över den egna självförsörjningsgraden, men som det ser ut idag har vi inte ens det första steget med rensning och paketering av exempelvis proteinråvaror. Därför vill vi jobba mer mot förädlingsföretagen och för att stärka hela livsmedelskedjan, förklarar projektledaren Sofie Skalstad i Grästorps kommun.

Ali Taimory, livsmedelstekniker och kock, är anställd i projektet och kommer att leda ett testlabb för lokala pilotprodukter. Där kommer han kommer tillsammans med förädlingsföretag att ta fram ett antal testprodukter av så kallade sidoströmmar, alltså sådant som annars inte blivit mat. Det kan handla om grönsaker eller råvaror som är helt livsmedelsdugliga, men som av olika skäl inte hamnar i hyllorna i livsmedelsbutiken.

Projektet finansieras av Jordbruksverket, Åse Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping samt Sparbanken Skaraborg AB via Sparbankstiftelsen Skaraborg.

Läs pressmeddelande från Grästorps kommun Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades