< >


Tillsättning av tjänsten som avdelningschef för gymnasium och vuxenutbildning

Petra Björk har erbjudits anställning som avdelningschef för gymnasium och vuxenutbildning tillika rektor. En roll som är nyinrättad och är en följd av organisationsutvecklingen inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Petra är sedan år 2018 samordningsrektor vid Katedralskolan. Hon tillträder den nya rollen vid årsskiftet 2023/2024. Som en följd av tillträdet kommer en ny rektor att rekryteras till Katedralskolan vilken ersätter Petra.

Sjutton personer sökte tjänsten varav fyra kandidater har intervjuats.

Denna sida uppdaterades