< >


Skara kommun fortsätter kraftsamla mot våld i nära relation

Skara kommun har arbetat mot våld i nära relation i flera år. Men 2022 var första året som kommunen kraftsamlade ordentligt under En vecka fri från våld. Nu är det dags igen. Och budskapet är tydligt – ett liv fritt från våld.

En vecka fri från våld är en nationell kampanjvecka med syfte att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som våld i nära relation är och att våld går att förebygga. Veckan går av stapeln 20-26 november.

– Som kommun är det viktigt att ta ställning mot våld i nära relation. Förra året var inriktningen att synliggöra våld i nära relation och olika typer av våld. I år fokuserar vi mer på det våldsförebyggande arbetet och att alla kan vara en del i att motverka våld, säger Gunilla Druve Jansson kommunalråd i Skara kommun.

Sambandet mellan lindrigt och grovt våld

I det förebyggande arbetet är det bland annat viktigt att förstå sambandet mellan lindrigt och grovt våld. Forskning visar att insatser mot det lindrigare våldet, det vill säga kränkande bilder eller nedvärderande kommentarer, har stor effekt på att minska det grövre som exempelvis misshandel eller våldtäkt.

– Vi alla har ett ansvar och möjlighet att motverka våld. Hur vi pratar om och med varandra samt främjar en attityd i samhället där vi inte accepterar våld. Då tror jag att vi på sikt kan se en förändring, Maria Hagberg samordnare våld i nära relation på omsorgsförvaltningen i Skara kommun.

Kärlek och våld hänger inte ihop

Under året som gått har det hänt mycket inom ämnet och att ställa frågor om våld har blivit allt vanligare. På ett äldreboende i Skara kommun har ett pilotprojekt genomförts där all personal deltog för att få kunskap kring ämnet våld i nära relation samt verktyg för att upptäcka och våga fråga. Dessutom arbetar flera verksamheter med ett koncept som heter ”Schyssta relationer”, där utgångspunkten är att kärlek och våld inte hänger ihop. Detta kommer även att vara en aktivitet under veckan.

– Kuratorerna i Skara kommun kommer att vara ute på Katedralskolan och Viktoriaskolan för att prata om ”Schyssta relationer”. Detta är viktigt att lyfta bland barn och ungdomar då våld i ungas parrelationer tyvärr är mycket vanligare än man tror, fortsätter Maria Hagberg.

Fler personer söker stöd

Förra årets kampanjvecka engagerade många och satte flera bollar i rullning. Hos socialtjänsten ökade samtal från personer som söker hjälp och stöd för att man varit eller är utsatt för våld. Dessutom ökade även samtalen från personer som bär ansvar för våld. Den sistnämnda målgruppen har tidigare varit svårare att nå ut till.

– Varje våldsbrott som kan undvikas är oändligt värdefullt. Det var med stor tacksamhet vi såg att förra årets kampanj fick effekt och fler utsatta människor fick hjälp, liksom fler utövare så att brott kan förebyggas. Att våga prata om våld i nära relationer leder till att fler också vågar be om hjälp. Och hjälpen finns! Det är otroligt viktigt att visa på det, avslutar Ylva Pettersson oppositionsråd i Skara kommun.

Vad händer under veckan?

  • Kuratorer närvarar på Viktoriaskolan och Katedralskolan under hela veckan.
  • Dialogmaterial skickas ut för arbetsgrupper i Skara kommun och till näringslivet.
  • 21 november klockan 12–13.15 Digital lunchföreläsning med Inkultura - Hedersrelaterat våld och förtryck för personal i Skara kommunl. 
  • 24 november klockan 18.00 Föreläsning på biblioteket ”Att förebygga våld och kriminalitet: När, hur och varför?” Föreläsare: Fil.dr Alva Stråge.
  • 23 november Polis och socialtjänst träffar arbetssökande.
  • Vattentorn och viadukt vid Katedralskolan lyser orange.
  • Poddar och filmer i sociala medier.

Denna sida uppdaterades