< >


Klostergatans södra del öppnas upp mot Vallgatan

Klostergatans omgestaltning går mot sitt slut. Den södra delen av gatan har rätats ut och öppnas nu upp för trafik till och från Vallgatan. 

Syftet med ombyggnaden har varit att skapa en stadsmässig helhet i de centrala delarna kring de två nya kvarteren Stinsen och Plattformen. Förutom att räta ut Klostergatan har en ny gång- och cykelväg byggts och en säkrare passage över Vallgatan skapats. Under våren slutförs arbetet med grön gestaltning.

Läs mer om ombyggnaden

Denna sida uppdaterades