< >


Rektor mot nya utmaningar

Efter snart fyra år på Katedralskolan i Skara väljer nu Jörgen Gustavsson att gå mot nya utmaningar. Han började som verksamhetsledare på Katedralskolan i augusti 2020. Efter ett år fick han rollen som tillförordnad rektor och erbjöds därefter en fast tjänst som en av skolan tre rektorer.

- Det har varit lärorika år här i Skara. Jag tar med mig kunskap och nya erfarenheter men framförallt kraften i att få arbeta tillsammans med så kunniga människor, i både verksamhet och i hela organisationen. Det har varit utvecklade men också utmanade, säger Jörgen.

Nu går han vidare till en roll som biträdande rektor på en gymnasieskola i Skövde och få ett uppdrag som är närmare verksamheten med både elever och personal. Han brinner för att jobba förebyggande och fånga upp saker innan det händer.

- Jörgens grundade och goda människosyn liksom hans superkraft som relationsbyggare har varit värdefull för elever, medarbetare, kollegor och förvaltningsledning i de olika roller han haft i Skara kommun. Här har han tagit sig an sitt första rektorsuppdrag och han har under den tid hand verkat här bidragit till kontinuitet likväl som förbättringar av arbetssätt inom skolan. Jag önskar honom varmt lycka till i det nya uppdraget, säger Elin Liljebäck Nilsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Jörgen gör sin sista dag 14 maj.

Rekrytering av ny rektor kommer påbörja inom kort.

Denna sida uppdaterades