< >


Rekryteringen igång för medborgarberedning om Djurgårdshage

Skara kommun har som en av de första kommunerna i landet beslutat att starta en medborgarberedning för att på ett tidigt stadium få in olika perspektiv från invånarna i skapandet av en ny stadsdel. Nu är rekryteringen i full gång.

I dagarna har ett brev gått ut till hushållen i kommunen med frågan om man vill vara med och påverka när en ny stadsdel planeras. Rekryteringen av medlemmar till medborgarberedningen är nu i full gång. Alla invånare som vill vara med kan anmäla sitt intresse och efter slutdatumet den sjätte maj kommer ett slumpvis urval av personer att ske. När detta är klart hoppas kommunen att det ska finnas en grupp på mellan 20-25 personer med olika utbildningsnivå, ålder och bakgrund som är beredda att satsa några timmar av sin fritid för att få kunskap om stadsplanering och samtidigt få en unik möjlighet att vara med och påverka.

Under de sju workshopar som planeras skall gruppen jobba fram en gemensam prioritering som sedan blir input till kommunens stadsplanerare i deras arbete. Det slutgiltiga förslaget kommer att presenteras för våra folkvalda politiker och blir ett viktigt underlag till planprogrammet för Djurgårdshage.

- Medborgarberedningen är ett sätt att öka medborgarnas möjligheter att påverka hur Skara ska utvecklas. Jag hoppas att många anmäler sitt intresse att vara i medborgarberedningen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Berg, ( C )

Medborgarberedningen skiljer sig på flera sätt från nulägesdialogerna som har hållits i kommunens mindre tätorter det senaste halvåret. I stället för ett nuläge där många invånare redan finns på platsen och tänker till om förbättringar i sin närmiljö är medborgarberedningen om Djurgårdshage en möjlighet att bidra till något helt nytt. Därför går inbjudan ut till alla invånare i kommunen att vara med i arbetet. De slumpvis utvalda är sedan med och bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö för både för dagens och framtidens generationer av Skarabor.

Varje workshop har sitt eget tema: grönstruktur (rekreation och friluftsområden), infrastruktur (vägar och gång/cykelvägar), bostäder, hälsa och social hållbarhet, service och utbud samt matförsörjning, energi och kretslopp.

- Att planera en helt ny stadsdel som är både hållbar och integrerad med resten av staden kräver att man väger in många olika perspektiv - därför utgår vi från teman som är extra viktiga att tänka kring utifrån platsens unika förutsättningar och potential. Platsens historia kanske kan inspirera till lokal mat och energiförsörjning, och stadsdelen kanske kan tillföra mötesplatser som idag saknas i Skara, säger Jonathan Naraine,tf stadsarkitekt.

Rekryteringen pågår fram till 6 maj. Man anmäler sig via en enkät som finns på enkat.net/skara Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades