Politiker och stipendiater. Från vänster Annelie Holmgren (kommunfullmäktiges 1:e vice ordf), Jan Olof Karlsson och Ingrid Christina Vidarson, Jessica Karlsson, Emma Sunnerdahl, Jeanette Hoerschelmann och Robert Johansson samt Frans Persic (kultur-och fritidsnämndens ordförande).

< >


Stipendier och priser delades ut på Nationaldagen

Nationaldagen högtidlighölls i Fornbyn med fanborg, tal och utdelning av fyra stipendier och priser. Firandet inramades av körsång och musikskolans paradorkester.

- Det är en sån förmån att få samlas och fira Nationaldagen i en sådan fantastisk miljö som här i Fornbyn, vårt eget lilla Skansen. Det känns så rätt, sade Frans Persic, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Nationaldagtalet hölls i år av kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Annelie Holmgren (KD). I talet gladdes hon åt att vi får fira nationaldagen när sommaren är som vackrast men berörde också den förändrade situationen i omvärlden med krig i Europa. Hon betonade alla människors lika värde och att vi aldrig kan ta demokratin för given.

Fyra av kommunens stipendier och priser utdelades under ceremonin i Fornbyn:

Ungdomsledarstipendium

EMMA SUNNERDAHL

Motivering:

”Varje lördag är Emma engagerad i Skara Simsällskaps simskola. Det märks att hon tycker att det är kul och man ser att hon vill att barnen ska utvecklas. Hon tar simningen ytterst seriöst och är extremt duktig. Hon försöker alltid att utveckla sig själv och andra. Hon har också tagit upp saker med simsällskapets styrelse när hon tyckt att något har känts orättvist. Hon är aldrig rädd för att säga vad hon tycker. Dessutom är hon jättebra med barnen och hjälper alltid till om någon frågar. Emma förtjänar allt.”

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom kultur- och idrottsliv

JESSICA KARLSSON

Motivering:

”Jessica är suverän på att med engagemang och glädje få barnen att känna sig välkomna och motiverade att hålla på med idrott. Hon är ledare för två av Skara IBKs ungdomslag.

Alltid redo för att kunnigt, engagerat och med glädje leda sina styrkor på träning och match. Jessica har dessutom suttit som speaker för Skara HF i 10 år. Det är härligt med personer som inte enbart är knutna till EN förening. Jessica är en fin ambassadör för hela Skaras idrottsliv."

Byggnadsvårdspris

Jan Olof Karlsson och Ingrid Christina Vidarson, KÄLLEGATAN 2A

Motivering:

”Huset på Källegatan 2A är en vacker och väl omhändertagen byggnad. Det är troligtvis byggt kring förra sekelskiftet. En alternativ benämning är Källelund. Byggnaden försågs 2020 med en färgsättning som åberopar den äldre färgsättning som byggnaden hade till och med 1960-talets slut; fasad i gulbrun umbra och fönster målade i engelskt rött.”

Miljöpris

BEWI Automotive

Representerade av Jeanette Hoerschelmann och Robert Johansson

Motivering:

"BEWI Automotive i Skara belönas för sitt omfattande miljö- och hållbarhetsarbete i alla delar av verksamheten.

BEWI tar sitt ansvar på allvar, att skydda miljön och främja en hållbar framtid. Genom att integrera hållbarhetsprinciperna i verksamheten och sätta ambitiösa mål för framtiden, bidrar BEWI till en positiv förändring i branschen och samhället. Med installationen av effektiva filter stoppas utsläpp av mikroplaster och tungmetaller till dagvatten och spillvatten. Spillenergi från produktionen i Skara tas tillvara i fjärrvärmenätet. BEWI arbetar även aktivt med att minska mängden avfall och ökad cirkularitet. 30 procent av produkterna består av återvunnet och återanvänt material. All elektricitet i fabriken i Skara är 100 procent förnybar."

Denna sida uppdaterades