Ett värmeverk
< >


Näringslivsbrev maj/juni 2024

Fina resultat för Skara i årets mätningar över företagsklimatet.

Bästa omdömet sedan 2010 i Svenskt näringslivs företagsklimat, och 1:a respektive 2:a inom Markupplåtelse och Livsmedelskontroll i Sveriges Kommuner och Regioners företagsklimat. Läs hela nyhetsbrevet här:

Nyhetsbrev näringsliv maj/juni 2024 Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades