< >


Klart med Sörskogen norra - nu är det tomtsläpp nästa

Tre företag har tilldelats markanvisning för varsitt kvarter i stadsdelen Sörskogen Norra. De inlämnade förslagen visar att området kommer att få ett både attraktivt och varierat bostadsutbud. Nu planeras för tomtsläpp på fjorton villatomter.

Det är kvarteren Svängen, Berget och Lunden som kommer att bebyggas på Sörskogens nya norra del. De tre företag som har fått tilldelning på området har alla lämnat in väl genomarbetade idéer som uppfyller kvalificeringskravet som ställts i inbjudan till markanvisningen. De inkomna förslagen har utvärderats efter bland annat utformning och genomförbarhet.

- Förslagen vi har fått in tickar många boxar och vi är glada över den höga kvalitén, för det innebär att Sörskogen Norra blir ett mer attraktivt och varierat bostadsområde, säger mark-och exploateringsingenjör Kim Olsson.

Kvarteret Svängen 3, tilldelat Chilid Group

Förslaget är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och materialvalen harmoniserar med omkringliggande byggnader samtidigt som utformningen av själva byggnaderna är spännande. Utemiljöerna generösa och till viss del avskilda från omgivande gator utan att vara avskärmande och kommer erbjuda stora kvalitéer till de boende inom Svängen 3. Variationen av bostädernas storlek är väl anpassad då de är inbjudande för många målgrupper. Som helhet bör detta område med 20 bostadsrätter anses väldigt attraktivt och har därmed en god genomförbarhet.  

Kvarteret Berget 1, tilldelat RE Equity Fund AB

Inlämnat förslag är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och dess omgivning. Byggnadernas placering skapar flera rum inom fastigheten samtidigt som den upplevs öppen och lättillgänglig. Utemiljöerna är tilltalande och ger möjlighet för de boende att interagera med varandra skapa en god boendemiljö. Byggnaderna har en egen identitet och bidrar till en spännande variation med förskjutningar i fasad och tak och blandade färger. Genomförbarheten anses god då det finns möjlighet till både blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäderna samt att det bör anses väldigt attraktivt för många målgrupper.

Kvarteret Lunden 2, tilldelat Inkluderande Fastigheter AB

Förslaget är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och byggnaders placeringar känns naturliga och i lagom skala. De stora utemiljöerna speglar bostäderna Sörskogens första etapp samtidigt som parhusen bidrar med något nytt. Byggnaderna i sig är spännande och utmanar med sitt uttryck och tillsammans med de föreslagna materialvalen i trä bör de passa in i området. Den höga ambitionen inom miljö och energieffektivitet lovordas också.

Nästa steg är att skriva markanvisningsavtal med vinnarna. Exploateringen av Sörskogen Norra utgör en välkommen utveckling av utbudet av tomter och bostäder i Skara kommun.

- Det är väldigt glädjande att bostadsbyggandet tar fart i Skara. Det här är en fantastisk kommun att leva och verka i, och nya detaljplaner och nya bostäder ger fler chansen! Det vi ser nu, att det tillkommer olika former av bostäder i många delar av kommunen bidrar inte bara till att var och en kan skapa ett hem i Skara, det innebär också att våra företag kan locka hit kompetenser med hjälp av en attraktiv bostadsmarknad. Det är viktigt och väldigt positivt för Skara, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Tomtsläpp den 15 april

- Vi kommer att ha tomtsläpp den 15 april, för de fjorton villatomter som är avsedda för tomtkön. Vi kommer att återkomma med fler detaljer kring detta, avslutar Kim Olsson.

Denna sida uppdaterades