< >


Informationsdag om översiktsplanen

Onsdagen den 27 april har vi en särskild dag om Skaras nya översiktsplan. Skaras invånare har då möjlighet att droppa in i Stadshuset eller vara med digitalt.

Träffa planerare, ställ frågor, lämna synpunkter och lär dig mer om vad översiktsplanen är till för och hur den berör dig.

Skara stadshus: Drop in i Djäknesalen mellan 09.00-10:30 och 12.30–14.30

Digital träff: kl 11.00–12.00. Anslut till mötet Länk till annan webbplats.

Snart börjar granskningsperioden för Översiktsplan 2040. Det är sista tillfället att lämna synpunkter före beslut. Ju fler som tycker till om innehållet desto bättre är det, så var förberedd.

Läs mer på skara.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades