Elin Liljebäck Nilsson och Linda Esseholt Hermansson

< >


Elin Liljebäck Nilsson förlänger med barn- och utbildning

Nu är det klart att Elin Liljebäck Nilsson förlänger sitt uppdrag som tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Elin började på barn- och utbildning i mitten av november förra året och med ett uppdrag att driva både ledning och verksamheter framåt, men också att bana väg för en framtida förvaltningschef. Anställningen var tidigare tidsbestämd till året ut, men nu förlängs hennes uppdrag med minst ett år. Anledningen är att få möjlighet till att fullfölja sitt uppdrag.

- Att vara barn- och utbildningschef i Skara är ett fantastiskt roligt och stimulerande uppdrag. Vi gör skillnad i barn och elevers liv varje dag och vi driver en verksamhet som engagerar oss som är i den liksom politiker och allmänhet. Tillsammans med de hängivna, kompetenta rektorerna, cheferna och medarbetarna i förvaltningen ger det fina förutsättningar för fortsatt utveckling för att möta barns och elevers behov på ett än bättre sätt, säger Elin Liljebäck Nilsson.

Elin rekryterades för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete kring förvaltningens organisation. Ett förslag till organisation liksom prioriterade utvecklingsområden finns nu framme och ska beslutas innan midsommar.

- Barn- och utbildningsförvaltningen behöver mer av kontinuitet vilket jag gärna bidrar till genom att hålla i stafettpinnen ytterligare en etapp, konstaterar Elin.

Nästa etapp handlar om att fullfölja förändringar av organisation och genomföra arbete kring de prioriterade utvecklingsområdena. Elin kommer fortsatt ha ett tidsbegränsat uppdrag till och med den 31 december 2023. Vad som händer efter detta datum får framtiden utvisa. Möjligheten finns för Elin att fortsätta men det kan också vara aktuellt att anställa en förvaltningschef med en pedagogisk yrkesbakgrund.

- Jag tror att Elin är den bästa tänkbara ledaren för de utmaningar som vi har framför oss nu. Hennes driv, breda kommunala kompetens och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation kommer väl till pass här frampå. Dessutom har vi haft Elin i Skara kommun sedan i höstas, vi har prövat henne och vet att hon är grymt duktig och passar hos oss. Alla är verkligen positiva till att hon fortsätter och är en del av team Skara, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson

- Ett av Elins huvuduppdrag nu är att sätta en ny stabil organisation och bemanna den. Vi har beklagligt nog haft ett antal förskolechefer som slutat under det senaste året. Det är en trend som jag är övertygad om att vi nu har förutsättningarna att vända, säger Linda Esseholt Hermansson.

Denna sida uppdaterades