< >


Trygghetskameror på plats vid stationen

För ett år sedan skickade kommunen in en ansökan till Integritetsmyndigheten om övervakningskameror vid stationen i Skara. Ansökan beviljades och nu är kamerorna på plats.

Stationen har exempelvis i Medborgardialogen pekats ut som en plats där man upplever sig mindre trygg. Därför har en stor satsning gjorts på gestaltning som har gett större genomflöde i området, med bättre belysning och en tryggare och snyggare miljö. Området ingår också i satsningen Purple Flag som syftar till en tryggare miljö i stadskärnan. Kameraövervakningen är ett komplement till de åtgärder som kommunen och andra aktörer har genomfört under flera år.

Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson har länge engagerat sig i trygghetsfrågan.

- Alla ska kunna känna sig trygga i Skara. Ljusa, öppna och rena miljöer och attraktiva ytor där vi trivs bidrar till det. Kameror är ett av många verktyg för att öka trygghetskänslan, och det är glädjande att den motion om kameror från mig och Charlotte Nordström som kommunfullmäktige biföll 2016 nu förverkligats. Både privatpersoner och företag i Skara har länge efterfrågat detta, och det är i dialog vi bäst bygger en ännu tryggare kommun tillsammans. Jag är tacksam över det arbete som lagts ner på bra lösningar med största möjliga respekt för människors integritet, säger Ylva Pettersson.

Den personliga integriteten är högt prioriterad när Integritetsmyndigheten tar ställning till ansökningar. Den sökande måste ha ett berättigat intresse för att kamerabevaka. Ett berättigat intresse kan till exempel vara att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse. Det är också mycket begränsade rättigheter för att ta del av materialet och det föreligger en tystnadsplikt för sådan information. Det är däremot tillåtet att dela med sig av bevakningsmaterialet till polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet med fängelse i straffskalan.

- Effekterna på brottslighet med kameraövervakning varierar beroende på kamerornas geografiska läge och brottets art. En rapport från BRÅ bekräftar vissa effekter genom kameraövervakning men lyfter även att tryggheten kan öka något. Det vi från polisens sida hoppas på, är att kunna få hjälp med eventuell identifiering av personer i det fall det skulle komma behövas, säger kommunpolisen Elisabeth Oliv.

Skara är en kommun där få brott begås i jämförelse med andra kommuner. Arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST), som är ett nätverk över kommunen, visar inte heller på någon hög brottslighet. Men känslan av trygghet är högt prioriterad i kommunen och den nu installerade kamerorna är ytterligare en åtgärd som ska få Skaraborna att känna sig tryggare alla tider på dygnet.

 

Denna sida uppdaterades